Tống đạt văn bản

Tống đạt văn bản
LẬP VI BẰNG GHI NHẬN SỰ KIỆN HÀNH VI LẬP DI CHÚC

LẬP VI BẰNG GHI NHẬN SỰ KIỆN HÀNH VI LẬP DI CHÚC

CÂU HỎI: Tôi năm nay tuổi đã ngoài 70 cái tuổi cũng đã cao, không muốn sống đến tuổi này rồi mà khi mất đi con cháu tôi tranh giành nhau những tài sản có giá trị như vàng, tiền và nhà cửa mà tôi hiện đang sở hữu, nên tôi mong muốn lập di chúc, khi hỏi một số người hiểu biết thì được họ tư vân tôi có thể lập vi bằng ghi nhận sự kiện lập di chúc của tôi. Vậy Thừa phát lại cho tôi hỏi về những quy định của Pháp luật về di chúc, nếu tôi lập di chúc bằng việc lập vi bằng thì có giá trị pháp lý không?

LẬP VI BẰNG GHI NHẬN VIỆC NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐỨNG TÊN HỘ TÊN NHÀ ĐẤT

LẬP VI BẰNG GHI NHẬN VIỆC NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐỨNG TÊN HỘ TÊN NHÀ ĐẤT

Nhà đất là bất động sản phải đăng ký với Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm. Luật đất đai 2013 và Bộ luật dân sự 2015 hiện hành không thừa nhận giao dịch nhờ đứng tên hộ mua nhà đất. Tuy nhiên, loại giao dịch ngầm này xảy ra không ít trên thực tế vì những lý do khác nhau.

Quy trình thực hiện việc Tống đạt văn bản

Quy trình thực hiện việc Tống đạt văn bản

Theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì Thừa phát lại có chức năng tống đạt các văn bản tố tụng cho Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự theo Hợp đồng dịch vụ về việc tống đạt giữa các bên

0913 947 089