Quy trình thực hiện việc Tống đạt văn bản

Quy trình thực hiện việc Tống đạt văn bản

Quy trình thực hiện việc Tống đạt văn bản

Theo Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thì Thừa phát lại có chức năng tống đạt các văn bản tố tụng cho Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan Thi hành án dân sự theo Hợp đồng dịch vụ về việc tống đạt giữa các bên

Quy trình tống đạt văn bản tố tụng:

Bước 1: Văn phòng Thừa phát lại nhận các văn bản tố tụng từ Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự trên cơ sở Hợp đồng dịch vụ tống đạt giữa các bên. Việc giao nhận được thực hiện thông qua sổ giao nhận hoặc Biên bản giao nhận có xác nhận của 02 bên.

Bước 2: Sau khi đã nhận văn bản, Trưởng Văn phòng Thừa phát lại phân công Thừa phát lại, Thư ký nghiệp vụ thực hiện việc tống đạt.

  Trình tự, thủ tục, thời hạn tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng và pháp luật có liên quan;

  Trình tự, thủ tục, thời hạn tống đạt văn bản của Cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan;

Bước 3: Sau khi tống đạt xong, Văn phòng Thừa phát lại thông báo kết quả tống đạt hoặc các tài liệu chứng minh việc tống đạt hoàn thành cho Tòa án, Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong việc tống đạt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua hotline 0913 947 089 hoặc gửi qua Email: daoquochung1978@gmail.com để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ.  

 

0913 947 089